ساماندهی سواحل بلوچستان در حال انجام است

ساماندهی سواحل بلوچستان در حال انجام است

به گزارش سی نیوز به نقل از ایرنا ؛ قاسم عسکری نسب اظهار کرد: ۲۲ نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل بلوچستان با هدف پیگیری مسائل حوزه سواحل با دستور کارهای تخصصی در حوزه مدیریت و مهندسی سواحل و نیز تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری در سواحل با تمرکز بر تحقق توسعه پایدار در سواحل استان در بندر شهید بهشتی چابهار تشکیل شد.

وی افزود: مطالعات دقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی سیستان و بلوچستان با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی و همکاری سایر نهادها و ارگان های مختلف در ادامه سیاست های دریامحور ابلاغی رهبر معظم انقلاب و برنامه‌های توسعه‌ای دولت آغاز شده بود که هم اکنون در مرحله نهایی و تصویب مطالعات قرار دارد.

دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل بلوچستان خاطرنشان کرد: مطالعات دقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی سیستان و بلوچستان در حوزه شهرهای ساحلی استان گامی مهم در راستای تحقق توسعه اقتصاد دریا محور و رونق مناطق ساحلی خواهد بود.

عسکری نسب با تاکید بر لزوم مشارکت تمام ارگان‌های اجرایی در تکمیل مطالعات تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان (ICZM) خاطرنشان کرد: قرار است در فاز نهایی مطالعات، تمام نقشه های مربوط به مطالعات از جمله نقشه کاربری مطلوب اراضی ساحلی در قالب یک نرم افزار تحت عنوان پشتیبان مطالعات در اختیار تمام دستگاه‌های اجرایی استان قرار گیرد تا در بررسی طرح ها و نیز پاسخ به استعلامات واگذاری اراضی، ضمن رعایت تمام الزامات زیست محیطی در پاسخگویی تسریع و دقت به عمل آید.

وی بیان کرد: کمیته ساماندهی مدیریت سواحل سیستان و بلوچستان که به ریاست استانداران در استان‌های ساحلی استقرار دارد با استفاده از توان مطالعات علمی و توان کارشناسی دبیرخانه کمیته، بستری مناسب در جهت همگرایی و هم افزایی ارگان های اجرایی در حوزه سواحل است که نتیجه آن موجب جلوگیری از بخشی نگری و دست دستیابی به توسعه پایدار در سواحل استان می شود.