یک فروند نفتکش و 10 شرکت ایرانی تحریم شد

یک فروند نفتکش و 10 شرکت ایرانی تحریم شد