پیام دبیر کل IMO به مناسبت روزجهانی دریانوردی ۲۰۲۲

پیام دبیر کل IMO به مناسبت روزجهانی دریانوردی ۲۰۲۲


به گزارش تین نیوز،  کیتاک لیم در یک پیام ویدیویی به مناسبت برگزاری جشن روز جهانی دریانوردی که در تاریخ ۲۹ سپتامبر (۷ مهر ماه ۱۴۰۱) با شعار” فنّاوری های جدید برای  کشتیرانی سبز تر” به میزبانی سازمان IMO در مقر این  سازمان در لندن و سراسر جهان برگزار خواهد شد، توجه صنعت دریانوردی را به نقش فنّاوری های نوظهور برای حمایت از انتقال سبز بخش دریایی به آینده ای پایدار جلب کرد.
بر اساس این گزارش، کیتاک لیم در این پیام تمرکز فنّاوری های زیست محیطی به منظور دستیابی به کشتیرانی سبز تر را  مورد تاکید قرار داد و افزود: مقررات IMO به ایجاد نوآوری در طراحی کشتی ها، نیروی محرکه و فنّاوری های کم مصرف برای رسیدن به کشتیرانی سبز تر کمک می کند.
در ادامه این پیام آمده است: جشن روز دریانوردی در تاریخ ۲۹ سپتامبر در سراسر دنیا بستری  را برای نمایش نوآوری، تحقیق و توسعه دریایی فراگیر و نمایش و استقرار فنّاوری های جدید فراهم می کند.
دبیرکل IMO در ادامه پیام خود با اشاره به اینکه فنّاوری های جدید برای کشتیرانی سبزتر که امسال به عنوان شعار روز جهانی دریانوردی انتخاب شده مسیر گفتگوی گسترده ای را برای انتخاب روش های اصولی در صنعت  کشتیرانی و استفاده از فنّاوری برای آیندۀ پایدار را باز می کند.
در واقع از انگیزه های درست  برای بررسی بیشتر دیجیتالی شدن و اتوماسیون کشتیرانی حمایت می کند.
به گفته کیتاک لیم، راه حل فنّاورانه برای حمل و نقل پاک تر، ایمن تر و پایدار تر باید به نفع مردم تمام شود.
در بخشی از این پیام آمده است موضوع فنّاوری جدید برای کشتیرانی سبز تر با هدف ترویج نوآوری فراگیر و پذیرش فنّاوری های جدید برای حمایت از فنّاوری انتقال کشتیرانی سبز تر در کشور های در حال توسعه، توسعه یافته و کمتر توسعه یافته انتخاب شده و از اهداف عمده توسعه پایدار سازمان ملل متحد نیز به شمار می رود، زیرا با تغییرات آب و هوایی و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریا ها و منابع دریایی مرتبط است.
بدون شک این اهداف اهمیت مشارکت و اجرای پروژه های مربوط به فنّاوری های زیست محیطی را برای دستیابی به این اهداف برجسته می کند.
وی در پایان ضمن دعوت مجدد از تمامی اعضای عضو سازمان برای برگزاری جشن روز دریانوردی به منظور تجلیل از فعالان جامعه دریایی، از آنان خواست تا اطلاعات خود را در زمینه فنّاوری هایی که برای سبز تر کردن صنعت کشتیرانی انجام می دهند، به اشتراک بگذارند.
شایان ذکر است، علاوه بر برگزاری جشن روز جهانی دریانورد از سوی IMO در تاریخ ۲۹ سپتامبر رویداد موازی دیگری نیز قرار است با حضور وزرای حمل و نقل کشور های عضو در تاریخ ۱۲ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۲ در دوربان آفریقای جنوبی برگزار شود.