وحدت رویه، عامل مهم موفقیت مذاکرات، پیگیری‌ها و مطالبات صنفی است

وحدت رویه، عامل مهم موفقیت مذاکرات، پیگیری‌ها و مطالبات صنفی است

مسعود پل مه دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نشست مشترک هشت اتحادیه صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی کشور که در مشهد برگزار شد شرکت کرد.

پل مه در این جلسه با اشاره به احیای دبیرخانه مشترک انجمن ها گفت: این اقدام بسیار شایسته و مهم است و نمونه ای از این هم افزایی در قالب اتحادیه در کشورهایی مانند ترکیه وجود دارد. یقیناً این سازمان ها با ایجاد هم افزایی و هماهنگی می توانند تصمیم واحدی برای کسب منافع مشترک در افق منافع عمومی و ملی اتخاذ کنند.

وی با اعلام آمادگی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران برای هرگونه فعالیت مشترک برای مدیریت صنفی حرفه ای، گفت: یکی از مهم ترین دلایل تکمیل نشدن مذاکرات، پیگیری ها و مطالبات، عدم وحدت عمل در اتحادیه است. انجمن هایی که هر کدام به نوعی فکر می کنند از بخش خود سود می برند، فارغ از اینکه این سودآوری روزی می تواند حربه ای علیه هر یک از ما باشد و نمونه بارز آن را در موضوع آیین نامه اجرایی مرکز می بینیم. بیمه در زمینه ترانزیت.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با تاکید بر اینکه منشاء مشترکی برای استقرار نقش و شالوده حمل و نقل بین المللی ایران در شکل و شمایل جدید وجود دارد، گفت: آمادگی داریم محل دبیرخانه را تعیین کنیم جلسات برگزار کند، اما این نکته باید رعایت شود. این را هم باید در نظر بگیریم که متأسفانه بیشتر تصمیمات در تهران گرفته می شود تا تصمیمی نگیریم که مانع پیشرفت توافقاتی شود که قرار است انجام شود. بودن

وی در ادامه گفت: اگر اعتقاد راسخ وجود دارد که این دبیرخانه باید مستقل از هر مجموعه دیگری تشکیل شود، باید شخصیت حقوقی نیز داشته باشد تا به سمت گروهی سوق داده نشود و شبهه هایی مبنی بر عدم توانایی مدیریت ایجاد نشود.

پل مه خاطرنشان کرد: وقتی جزایر مجرد را کنار هم می گذاریم، هر کدام با توانایی های خود می توانند ایده و نظری را برای ایجاد قدرت در اتحاد نهایی نشان دهند.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اشاره به راه اندازی کنسرسیوم لجستیکی تصریح کرد: این کنسرسیوم با تجمیع سرمایه های کوچک و متوسط ​​300 شرکت را شامل می شود که توانسته از نظر سرمایه میزان قابل توجهی را مدیریت کند.

وی افزود: اکنون دولت به هر دلیلی امکان کمک و تامین مالی را ندارد بنابراین اگر خودمان تامین مالی را انجام دهیم می توانیم در حد توان مطالبه کنیم.

پل مه در خصوص واردات ناوگان به کشور گفت: اگر این همفکری و افق طولانی کار تیمی قبل از صدور مجوز واردات کامیون وجود داشت، افراد سودجو وارد این عرصه نمی شدند و این واحد می توانست زمینه اشتغال را فراهم کند. فرصت ها.

وی افزود: چرا باید اجازه دهیم این اتفاق بیفتد؟ وقتی تقاضای ما به اندازه یک شرکت حداکثر 10 کامیون باشد، تمام زحمت فقط پلاک گذاری این کامیون ها خواهد بود تا وارد چرخه کاری شوند، اما اگر واقعیت در قالب گزارش تحلیلی به مراجع بالاتر باشد. مانند شورای عالی امنیت ملی باید گفت کمبود کامیون یکی از عوامل ایستا در توسعه اقتصادی و لجستیکی کشور است که قطعا تصمیمات موثرتری اتخاذ خواهد شد.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران تصریح کرد: متاسفانه تاکنون ارتباط موثری از حوزه حمل و نقل جاده ای با مراکزی مانند شورای عالی امنیت ملی شاهد نبوده ایم در حالی که این اتفاق در جاهای دیگر و حتی در صورت عدم همفکری رخ می دهد. در آن تسهیل حوزه کسب و کار آنها با دریافت تاییدیه ها و تاییدیه های مراجع تصمیم گیری و تصمیم گیری به راحتی فراهم می شود.

وی در پایان گفت: در مجموع با نظرات دوستان موافق هستیم، اما با وجود اینکه به عنوان عضوی جدید وارد گروهی شدیم که اکثر آنها در حوزه حمل و نقل جاده ای بین المللی فعال هستند، سعی می کنیم نظرات این گروه را درک کنید. بیایید تئوری تضاد منافع را ارائه نکنیم.