نمایشگاه «ایران-پروژه» در عشق آباد افتتاح شد

نمایشگاه «ایران-پروژه» در عشق آباد افتتاح شد

نمایشگاه «ایران-پروژه» با حضور مهرداد بذرپاش و معاون رییس کابینه ترکمنستان در عشق آباد افتتاح شد.

در این نمایشگاه حدود 300 فعال اقتصادی و شرکت ایرانی جدیدترین دستاوردهای خود در حوزه خدمات فنی مهندسی و دانش بنیان را به نمایش گذاشته اند.

وزیر راه و شهرسازی به همراه رشید مردوف معاون رییس کابینه وزرای ترکمنستان از غرفه های نمایشگاه ایران پروژه بازدید کرده و در جریان دستاوردهای شرکت های ایرانی در حوزه خدمات فنی مهندسی حوزه حمل و نقل، مسکن، هواشناسی، نیرو، نفت و… قرار گرفتند. این نمایشگاه سه روزه تا یکشنبه آینده ادامه دارد.