مروری بر تجارت كالايی ايران از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی سال ۱۴۰۱

مروری بر تجارت كالايی ايران از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی سال ۱۴۰۱

به گزارش سی نیوز، بر اساس آخرین آمار دریافتی از معاونت تحقیقات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، صادرات کالا به استثنای نفت خام از ابتدای فروردین تا 19 آذر 1401، 97.8 میلیون تن به ارزش 43.1 میلیارد دلار بوده است. شده است.

بر اساس این گزارش، نکته قابل توجه در آخرین آمار گمرک که بر خلاف رویه های قبلی تا دهه اول دی ماه ارائه شده است، این است که از این میزان حدود 17.5 میلیون تن به ارزش 6.7 میلیارد دلار مربوط به صادرات است. بدون احتساب نفت خام) در 10 روز اول دی ماه 1401 و بیش از 85 درصد ارزش آن گاز طبیعی مایع است.

افزایش صادرات گاز طبیعی روند نزولی صادرات را معکوس کرد و کاهش وزن صادرات را به افزایش صادرات تبدیل کرد.

از ابتدای فروردین تا 19 آذر 1401، رقم محصولات و کالاهای وارداتی 28.2 میلیون تن و ارزش آن 44.3 میلیارد دلار بوده است. از این میزان، 1.05 میلیون تن به ارزش 1.5 میلیارد دلار مربوط به 10 روز اول دی ماه 1401 بوده که بیشترین ارزش آن مربوط به واردات ذرت دامی با سهم 11.5 درصدی از ارزش کل واردات است.

روند ماهانه حجم تجارت کالا بدون نفت خام – میلیون تن

بر اساس آمار منتشر شده از گزارش اخیر معاونت تحقیقات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نسبت به 10 روز اول دی ماه 1401، روند ماهانه ارزش تجارت وارداتی کالاها نشان داده شده است. بدون نفت خام – میلیون تن در دی ماه 1401 نسبت به ماه قبل همان سال 15.5 درصد افزایش داشته و همچنین روند ارزش ماهانه ارزش صادرات کالاهای بدون نفت خام – میلیون تن حکایت از افزایش 3.2 درصدی دارد. درصد در آذر 1401 نسبت به ماه قبل همان سال.

روند ماهانه ارزش تجارت کالا بدون نفت خام – میلیارد دلار

همچنین آمارها حاکی از آن است که روند ماهانه ارزش واردات کالاهای بدون نفت خام – میلیارد دلاری نسبت به 10 روز اول آذرماه 1401 نسبت به ماه قبل از آن 15.5 درصد از نظر ارزش واردات افزایش یافته است. در همین سال و از سوی دیگر روند ارزش صادرات ماهانه نفت غیرخام میلیارد دلاری در آذر 1401 نسبت به ماه قبل از آن سال 3.2 درصد افزایش نشان می دهد.

شرکای تجاری عمده ایران از ابتدای فروردین تا 19 دی ماه 1401

در ادامه گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، شرکای تجاری عمده ایران از ابتدای فروردین تا 19 دی ماه 1401 در بخش واردات: امارات رتبه اول را در بین کشورهای جهان دارد. شرکای تجاری ایران در واردات کالا بدون نفت خام با رقم 13.6 میلیارد دلار. دارد.

همچنین کشورهای چین با رقم 11.5 میلیارد دلار، ترکیه با رقم 4.6 میلیارد دلار، هند با رقم 2.4 میلیارد دلار و آلمان با رقم 1.4 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه های دوم، سوم، چهارم و جایگاه پنجم شرکای تجاری ایران در واردات کالا بدون نفت خام. واقع شده اند

شرکای تجاری عمده ایران از ابتدای فروردین تا 19 دی 1401 نیز در بخش صادرات: چین با رقم 11.8 میلیارد دلار در بین شرکای تجاری ایران در صادرات کالا بدون نفت خام رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر کشورهای عراق با 8.6 میلیارد دلار، ترکیه با 6.4 میلیارد دلار، امارات با 4.6 میلیارد دلار و هند با 1.5 میلیارد دلار به ترتیب در جایگاه های دوم، سوم، چهارم و پنجم شرکای تجاری ایران در صادرات کالا قرار دارند. بدون آنها نفت خام هستند.

تهیه و تهیه گزارش: دریا نیوز

منبع اطلاعات و آمار: معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

لینک کوتاه:https://seanews.ir/42527