مجمع اقتصادی خزر فرصتی برای اجرایی کردن توافقات سران کشور های ساحلی است

مجمع اقتصادی خزر فرصتی برای اجرایی کردن توافقات سران کشور های ساحلی است


تین‌نیوز در مدت 12 سال فعالیت مستمر، با رعایت اصل بی‌طرفی رسانه‌ای، اخبار، گزارش‌ها و رویدادهای حمل‌ونقل کشور را تحت پوشش و به‌طور رایگان در اختیار علاقه‌مندان و متخصصین قرار داده است.
ادامه فعالیت این رسانه علاوه بر حمایت‌های معنوی شما که همواره از آن بهره‌مند بوده‌ایم، نیازمند حمایت مادی شما است.


از ما حمایت کنید

منبع