ضرروت شناسایی فرصت‌های اقتصادی دریا

ضرروت شناسایی فرصت‌های اقتصادی دریا

رئیس هیئت مدیره صنف دریانوردان با تاکید بر لزوم شناسایی فرصت های اقتصادی دریا در کشور گفت: باید در شهرهای ساحلی جاذبه های مالی، رفاهی و معیشتی ایجاد کنیم تا شاهد مهاجرت باشیم. جمعیت از استان های مرکزی کشور تا نوار ساحلی.

به گزارش سی نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آرمان جهان بیگلری رئیس هیأت مدیره اتحادیه دریانوردان با اشاره به اینکه کشورمان 5800 کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب دارد، گفت: در حال حاضر 5800 کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور داریم. و باید بتوانیم از ظرفیت های دریایی و بندری به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. کشور برای استفاده در نوار ساحلی خود تصریح کرد: باید با برنامه ریزی صحیح و طرح های توجیه اقتصادی شرایطی را ایجاد کنیم که حمل و نقل دریایی کشور تغییر کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه کمبود ظرفیت دریا و بندر نداریم و اسکله های مناسبی داریم اما باید بتوانیم با ایجاد زیرساخت های لازم و توسعه تدریجی بنادر شرایط فعالیت در حوزه دریا و بندر را تغییر دهیم. “

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دریانوردان با تاکید بر اینکه متاسفانه مردم ما دریا و توان دریایی کشور را به خوبی نمی شناسند، گفت: باید شناخت مردم از این ظرفیت خدادادی کشور را ارتقا دهیم. فرهنگ سازی عمومی در خصوص فعالیت های دریایی و مشاغل مرتبط با دریا.

بیگلری با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته توسعه شهرهای ساحلی را در دستور کار خود قرار داده اند و جمعیت اصلی این کشورها در شهرهای ساحلی و بندری متمرکز شده است، گفت: باید در شهرهای ساحلی کشور جذابیت ایجاد کنیم تا شاهد مهاجرت مردم از شهرهای ساحلی باشیم. شهرهای مرکزی تا نوار ساحلی باشند. متاسفانه شرایط کشور ما به گونه ای شده است که به دلیل وجود امکانات در شهرستان ها و استان های مرکزی و همچنین محرومیت و کمبود امکانات در نوار ساحلی، شاهد مهاجرت معکوس مردم هستیم.

وی با تاکید بر اینکه باید فرصت های اقتصادی دریا شناسایی شود، گفت: باید با الگوبرداری از کشورهای پیشرفته و بومی سازی در برخی موارد، وضعیت اقتصادی دریا و بندر را برای کشور بهبود بخشیده و شاهد شکوفایی اقتصاد کشور باشیم. از طریق حمل و نقل دریا باشد

رئیس هیئت مدیره اتحادیه دریانوردان با تاکید بر اینکه نقطه قوت کشور در مقایسه با همسایگان و بسیاری از کشورهای جهان نیروی کار جوان و متخصص آن است، گفت: سعی داریم از جوانان ایرانی بهترین استفاده را ببریم. در بخش دریایی و بندری و بتوانیم با امضای تفاهم نامه با کشورهای همسایه، حتی شاهد اشتغال جوانان ایرانی خارج از کشور در حوزه دریایی باشیم.

به گفته بیگلری، کشور ما علاوه بر نیروی انسانی، از ظرفیت ترانزیتی فوق العاده ای برخوردار است و با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و شرایطی که در منطقه در حال رخ دادن است، می توانیم به عنوان پل ترانزیتی برای استفاده از ظرفیت های دریایی و بندری خود عمل کنیم. بهترین راه. در کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب استفاده شود.