سرمایه گذاری چین و ترکیه برای راه اندازی خطوط جدید کشتیرانی

سرمایه گذاری چین و ترکیه برای راه اندازی خطوط جدید کشتیرانیچین و ترکیه تصمیم گرفته اند با افزایش حجم سرمایه گذاری، تجارت دریایی بین این دو کشور رونق بیشتری پیدا کند در این ارتباط قرار است شرکت Akkon Lines ترکیه کشتی های جدیدی را وارد خطوط جدید کشتیرانی نماید.

منبع