ساخت ترمینال مکانیزه غلات با ظرفیت ۱۵۰ هزارتن در بندر شهید رجایی

ساخت ترمینال مکانیزه غلات با ظرفیت ۱۵۰ هزارتن در بندر شهید رجایی
معاون مهندسی و عمران بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: نخستین ترمینال مکانیزه غلات در هرمزگان با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن در بندر شهید رجایی با ۱۳ درصد پیشرفت فیزیکی درحال احداث است.

 به گزارش سی نیوز به نقل از  دانشجوحمید کمالی معاون مهندسی و عمران بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: نخستین ترمینال مکانیزه غلات در استان به ظرفیت ۱۵۰ هزار تن و با سرمایه‌گذاری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در مجتمع بندری شهید رجایی با ۱۳ درصد پیشرفت فیزیکی درحال احداث است.غلات 

وی افزود: با ساخت این ترمینال به مساحت ۶۶ هزار متر مربع، زمینه اشتغال ٣٠٠ نفر فراهم می‌شود.غلات 

کمالی با اشاره به اجرای ٢٤ ساعته عملیات شمع‌ریزی گفت: هزار و ۱۰۰ عدد شمع طراحی شده و ٣٧٢ شمع در دو ماه گذشته به وسیله شش دستگاه حفار مستقر اجرا شده است.

معاون مهندسی و عمران بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: احداث این ترمینال موجب افزایش سطح استاندارد تخلیه و بارگیری، نگهداری غلات در بندر و افزایش سرعت عملیات بندری در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی می‌شود.