تیم بندر خرمشهر در مسابقات قایقرانی آب‌های آرام در دو بخش آقایان و بانوان اول شد

تیم بندر خرمشهر در مسابقات قایقرانی آب‌های آرام در دو بخش آقایان و بانوان اول شد
تیم بندر خرمشهر در مسابقات قایقرانی آب‌های آرام در دو بخش آقایان و بانوان اول شد
به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر مسابقات قایقرانی آب‌های آرام در دو بخش کایاک و تورینگ در رودخانه کارون برگزار شد که در نهایت بندر خرمشهر در دو بخش آقایان و بانوان اول شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر مسابقات قایقرانی آب‌های آرام در دو بخش کایاک و تورینگ در رودخانه کارون برگزار شد.
بر همین اساس تیم بندر خرمشهر در دو بخش آقایان و بانوان در مقام نخست قرار گرفت.
همچنین در بخش آقایان و بانوان تیم بندر آبادان و تیم قایقرانی شهر خرمشهر به ترتیب دوم و سوم شدند.
گفتنی است این رقابت‌ها جهت ادای دین به حماسه‌سازان روز سوم خرداد و با همکاری اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر برگزار شد.