افندی زاده سرپرست وزارت راه و شهرسازی شد

افندی زاده سرپرست وزارت راه و شهرسازی شد

افندی زاده رئیس جمهور ضمن پذیرش استعفای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، شهریار افندی زاده را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آیت الله سید ابراهیم رئیسی ضمن قدردانی از زحمات رستم قاسمی در مدت تصدی وزارت راه و شهرسازی و آرزوی سلامتی وی، با استعفای آقای رستم قاسمی موافقت کرد. در پی تشدید بیماری وی ابراز امیدواری کرد. او نشان داد که پس از بهبودی کامل می توان از توانایی هایش استفاده کرد.
در پی پذیرش استعفای آقای قاسمی از وزارت راه و شهرسازی، رئیس جمهور طی حکمی آقای شهریار افندی زاده را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این وزارتخانه به سمت معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد.