افزایش ترافیک و ارتقاء تاسیسات و تجهیزات بندری و دریایی

افزایش ترافیک و ارتقاء تاسیسات و تجهیزات بندری و دریایی

مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی ضمن تشریح سیاست ها و رویکردهای این سازمان در راستای تسهیل در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی گفت: افزایش ترافیک و ارتقاء امکانات و تجهیزات بندری و دریایی و همچنین به طوری که کاهش زمان انتظار کشتی های تجاری با ارائه خدمات بهینه یکی از مهمترین اهداف می باشد.

به گزارش سی نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، حسین یداللهی با اشاره به ایجاد فضای شفاف و برابر برای حضور متقاضیان سرمایه گذاری در بنادر، جذب سرمایه های داخلی و خارجی و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی ها گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در راستای توسعه فیزیکی و غیر فیزیکی بنادر، از جمله مهمترین رویکردها، اهداف و سیاست‌های سازمان بنادر، تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری است. ظرفیت و تردد بنادر و دریاها از طریق ایجاد فعالیت‌های مبتنی بر تجارت دریایی و ارتقای بهره‌وری و بهره‌وری تأسیسات و تجهیزات بندری و دریایی از دیگر اهداف و سیاست‌های سازمان بنادر و دریانوردی است.

بهبود رقابت منطقه ای

وی ادامه داد: در عین حال ارتقای رقابت‌پذیری منطقه‌ای از طریق توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها و تأسیسات بندری و بندری و نیز تأمین تجهیزات دریایی و بندری مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی بندری و تجاری- تجاری. مناطق آزاد صنعتی از جمله موارد دیگر است. باید توجه داشت.

مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: با توجه به جذابیت بخش خدمات در اقتصاد ایران و جهان و همچنین بر اساس بررسی فضای بازار ایران و منطقه و بررسی های انجام شده با توجه به روند آینده اقتصاد جهان، صنعت بندر همچنان برای سرمایه گذاری مطلوب و مهم است. بخش خصوصی است.

شرایط سرمایه گذاری بخش دولتی در بنادر مساعد است

یداللهی با اشاره به اینکه بر اساس مبانی سازمان بنادر و دریانوردی شرایط سرمایه گذاری بخش دولتی قابل توجه بوده است، گفت: در این راستا رویکرد و راهبرد جذب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بنادر و تامین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و راهسازی در بنادر از تقاضامحور به عرضه‌محور تغییر می‌کند.

وی همچنین به دیگر اهداف و رویکردهای سازمان بنادر و دریانوردی در جذب سرمایه های داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: تضمین کیفیت ارائه خدمات به کالاها به منظور تسریع عملیات بندری و دریایی، کاهش زمان انتظار کشتی های تجاری با ارائه بهینه. خدمات، حمایت از فعالیت های اقتصادی، تجاری، تولیدی و تبدیلی از دیگر اهداف و سیاست های تبیین شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی افزود: ایجاد روابط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه، توسعه صادرات مجدد و افزایش سهم کشور از بازار ترانزیت کالا، شفاف سازی، تسهیل، تسریع و روان سازی اجرا. فرآیندهای بندری، بهبود رویه های اداری مرتبط در چارچوب الزامات توسعه دولت الکترونیک، اطلاع رسانی به موقع طرح های سرمایه گذاری برای رقابت آزاد و رعایت اصل برابری حقوق سرمایه گذاران و توسعه متوازن بنادر از دیگر رویکردهای بنادر است. و سازمان دریانوردی برای تسهیل جذب سرمایه گذاری.

واگذاری پروژه های سرمایه گذاری

وی تاکید کرد: تلاش می شود از طریق تعیین تکلیف طرح های سرمایه گذاری با روش های فراخوان مزایده عمومی و شناسایی سرمایه گذار فضایی برابر، رقابتی و شفاف ایجاد شود.

بازنشر: سی نیوز

منبع: https://www.pmo.ir/fa/news/62118

لینک کوتاه: https://seanews.ir/45090