اجرای کلیه الزامات ملی و بین المللی کالاهای خطرناک در بنادر ایران

اجرای کلیه الزامات ملی و بین المللی کالاهای خطرناک در بنادر ایران

به گزارش سی نیوز، عبدالله جعفری مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی در نشست تخصصی آشنایی با استانداردها و الزامات کالاهای خطرناک گفت: یکی از اهداف راهبردی این همایش تخصصی افزایش است. سطح آگاهی و دانش تخصصی کلیه تولید، حمل و نقل و حمل و نقل و تجارت کالاهای خطرناک.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی در همایش تخصصی حمل و نقل و نگهداری کالاهای خطرناک در بنادر اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی در چارچوب وظایف و ماموریت های دولت در زمینه ها. ایمنی، بهداشت و محیط زیست، رویکردهای جدید و نوین در حال برنامه ریزی و اجرا برای کالاهای خطرناک است.

جعفری اعلام کرد: در این همایش حوزه های اجرایی و کلیه الزامات ملی و بین المللی مربوط به حمل و نگهداری کالاهای خطرناک مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: رویکرد معاونت بندری در این همایش، توجه ویژه و علمی به موضوعات نگهداری و نگهداری کالاهای خطرناک و هماهنگی لازم بین شرکت های دولتی و خصوصی در تمامی مراحل و فرآیندهای تولید، مصرف، بازرگانی، حمل و نقل، شامل: جاده ای، ریلی، دریایی، هوایی و چندوجهی است.

جعفری هدف از برگزاری این نشست را پیشگیری از حوادث و ارتقای سطح ایمنی کالاهای خطرناک از مرحله اولیه حوزه تولید تا مقصد با آموزش عنوان کرد.

مدیرکل HSE سازمان بنادر همچنین از برگزاری همایشی از این دست با سایر فعالان امور بندری در سال آینده خبر داد.

رویداد تخصصی

کنفرانس تخصصی حمل و نقل و نگهداری کالاهای خطرناک در بنادر

خبر اختصاصی و تولید عکس: سی نیوز

لینک کوتاه:https://seanews.ir/4260