کمک مومنانه بنیاد شهید لرستان بین ایثارگران فاقد درآمد توزیع شد

در سایت مارین تایمز مطلب کمک مومنانه بنیاد شهید لرستان بین ایثارگران فاقد درآمد توزیع شد مشاهده می کنید
مدیرکل بنیاد شهید لرستان گفت: در راستای کمک مومنانه بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان 340 میلیون تومان به 680 از ایثارگرانی که هیچ گونه منبع درآمدی ندارند پرداخت کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت marinetimes مارین تایمز