در سال ۹۹ کدامیک از تکالیف اصلاحیه قانون صدور چک الزامی خواهد شد؟

در سایت مارین تایمز مطلب در سال ۹۹ کدامیک از تکالیف اصلاحیه قانون صدور چک الزامی خواهد شد؟ مشاهده می کنید

بر اساس جدول زمان‌بندی که برای قانون چک در روزنامه رسمی تاریخ ۵ آذر ۹۷ منتشر شده و از ۲۱ آذر ۹۷ نیز به صورت رسمی، لازم‌الاجرا شده است، در سال ۹۹ شاهد تغییرات بسیار عمده‌ای در زمینه چک خواهیم بود که مهمترین این تغییرات، ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل و صدور چک به صورت فیزیکی است.
ممنون بابت بازدید از سایت marinetimes مارین تایمز