جدول آموزش تکمیلی دانش آموزان در شبکه آموزش

در سایت مارین تایمز مطلب جدول آموزش تکمیلی دانش آموزان در شبکه آموزش مشاهده می کنید
برنامه زمانی پخش کلاس‌های آموزش تکمیلی دانش آموزان در روز پنج شنبه ٧ فروردین در شبکه آموزش به شرح زیر است:
ممنون بابت بازدید از سایت marinetimes مارین تایمز