مشارکت گسترده مردم در پای صندوق‌های رای تاثیر به سزایی در افزایش کشور دارد

در سایت مارین تایمز مطلب مشارکت گسترده مردم در پای صندوق‌های رای تاثیر به سزایی در افزایش کشور دارد مشاهده می کنید
استاندار البرز گفت: مشارکت گسترده مردم در پای صندوق‌های رای تاثیر به سزایی در افزایش اقتدار و امنیت میهن اسلامی دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت marinetimes مارین تایمز