رای گیری مخفی داوران جشنواره! / اعتراض قهرگونه سعید راد به انتخاب جواد عزتی!

در سایت مارین تایمز مطلب رای گیری مخفی داوران جشنواره! / اعتراض قهرگونه سعید راد به انتخاب جواد عزتی! مشاهده می کنید

رای گیری مخفی داوران جشنواره! / اعتراض قهرگونه سعید راد به انتخاب جواد عزتی!
ممنون بابت بازدید از سایت marinetimes مارین تایمز