پس از ثبت جهانی دوتار ایرانی چه کنیم؟

در سایت مارین تایمز مطلب پس از ثبت جهانی دوتار ایرانی چه کنیم؟ مشاهده می کنید

مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از ثبت جهانی پرونده «مهارت ساختن و نواختن دوتار ایرانی» در این زمینه می‌گوید: ثبت جهانی این ساز، مسوولیت را برای هنرمند آن و هم برای دستگاه‌های سیاستگذاری که باید در این زمینه کمک کنند، دو چندان می‌کند؛ طبیعی است دولت نسبت به حمایت و صیانت از موسیقی ملی، موسیقی اقوام و نواحی، مسوولیت دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت marinetimes مارین تایمز