حرف‌های کودکِ زباله‌گردی که مورد آزار قرار گرفت

در سایت مارین تایمز مطلب حرف‌های کودکِ زباله‌گردی که مورد آزار قرار گرفت مشاهده می کنید

زلمه، کودک کاری که چند روز پیش توسط دو جوان، مورد آزار قرار گرفته بود در مورد آن روز و اتفاقاتش صحبت می‌کند.
ممنون بابت بازدید از سایت marinetimes مارین تایمز