اتحادیه اروپا دورنمای رشد اقتصادی تا 2021 را پایین آورد

در سایت مارین تایمز مطلب اتحادیه اروپا دورنمای رشد اقتصادی تا 2021 را پایین آورد مشاهده می کنید
کمیسیون اروپا پیش بینی خود از رشد اقتصادی برای منطقه یورو را پایین آورده و هشدار داده که یک دوره رشد کم و تورم پایین به همراه بی‌ثباتی بالا در انتظار این منطقه است.
ممنون بابت بازدید از سایت marinetimes مارین تایمز