نصب پل فلزی موقت در شهر اسالم

در سایت مارین تایمز مطلب نصب پل فلزی موقت در شهر اسالم مشاهده می کنید

گیلان استاندار گیلان در بازدید از پل خسارت دیده شهر اسالم از نصب پل فلزی موقت خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت marinetimes مارین تایمز