بی گناهی پسر عاشق پیشه در مرگ دختر جوان

در سایت مارین تایمز مطلب بی گناهی پسر عاشق پیشه در مرگ دختر جوان مشاهده می کنید
خودکشی دختر جوان از بالکن خانه، پسر عاشق پیشه را به دردسر بزرگی انداخت.
ممنون بابت بازدید از سایت marinetimes مارین تایمز