بازداشت یک شهردار کرد ترکیه به اتهام تروریسم

در سایت مارین تایمز مطلب بازداشت یک شهردار کرد ترکیه به اتهام تروریسم مشاهده می کنید
بازداشت یک شهردار کرد ترکیه به اتهام تروریسم
ممنون بابت بازدید از سایت marinetimes مارین تایمز