لحظه‌ی وقوع زلزله در استان‌های آذری‌نشین

در سایت مارین تایمز مطلب لحظه‌ی وقوع زلزله در استان‌های آذری‌نشین مشاهده می کنید

ایسنا این فیلم ۱۱ ثانیه‌ای را از وقوع زلزله شدید در استان‌های شمال غربی کشور منتشر کرده که لحظه وقوع زلزله را نشان می دهد.
ممنون بابت بازدید از سایت marinetimes مارین تایمز