رشد چشمگیر تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور در دولت سیزدهم

رشد چشمگیر تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور در دولت سیزدهم

  به گزارش سی نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،میزان عملیات تخلیه و بارگیری کالا اعم از نفتی و غیرنفتی از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، ۱۶ مردادماه ۱۴۰۰ تا ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۳ معادل ۶۴۰ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۰۶ تن کالا بوده است که از این میزان معادل ۲۳۰ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۸۴ تن مربوط به تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی و ۴۰۹ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۲۲ میلیون تن مربوط به بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی است.

میزان تخلیه و بارگیری  کالا از ۱۶ مرداد تا پایان سال ۱۴۰۰

از ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ تا پایان این سال میزان تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۴۹ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۲۵۶ تن و میزان بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۷۹ میلیون و ۸۴۶ هزار و ۴۵۶ تن بوده است که بر این اساس مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۱۲۹ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۷۱۲ تن بوده است.

میزان تخلیه و بارگیری در سال ۱۴۰۱

 میزان تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ معادل ۷۹ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۴۹۲ تن، میزان بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۱۳۵ میلیون و ۷۵۵ هزار و ۸۷ تن و مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیر نفتی در مدت مذکور در بنادر مالکیتی و حاکمیتی کشور معادل ۲۱۵ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۵۷۹ تن بوده است.

 میزان تخلیه و بارگیری در سال ۱۴۰۲

 طی سال ۱۴۰۲ نیز میزان تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۸۰ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۸۰۲ تن، میزان بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۱۵۶ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۳۳۸ تن و مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیر نفتی در مدت مذکور در بنادر مالکیتی و حاکمیتی کشور معادل ۲۳۷ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۱۳۹ تن بوده است.

 میزان تخلیه و بارگیری کالا از ابتدای سال جاری تا ابتدای تیرماه ۱۴۰۳

 از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ابتدای تیرماه امسال نیز میزان تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۲۰ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۵۳۴ تن، میزان بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۳۷ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۱۴۱ تن بوده است و مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی نیز طی مدت مذکور در بنادر کشور معادل ۵۷ میلیون و ۹۳۹ هزار و ۶۷۶ تن بوده است.

 مجموع تخلیه و بارگیری کالا از ابتدای دولت سیزدهم تا ابتدای تیرماه ۱۴۰۳

 در مجموع، میزان تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر کشور از ۱۶ مرداد تا پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲۹ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۷۱۲ تن، میزان تخلیه و بارگیری در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۱۵ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۵۷۹ تن، میزان تخلیه و بارگیری کالا در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۳۷ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۱۳۹ تن و میزان تخلیه و بارگیری کالا از ابتدای امسال تا ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۳ معادل ۵۷ میلیون و ۹۳۹ هزار و ۶۷۶ تن بوده است که در مجموع حاکی از تخلیه و بارگیری ۶۴۰ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۰۶ تن کالاهای نفتی و غیرنفتی در دولت سیزدهم است.