دبير ستاد توسعه فناوري و صنايع دانش‎بنيان دريايي؛

از تجاری‎سازی ایده‎های برتر دریایی حمایت می‎کنیم