معاون عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران:

سامانه فالانکس در مراحل ارزیابی است