آمریکا فهرست تحریم‌های ایران را به روز کرد

تحریم دوباره تایدواتر و صدرا

توسط سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع انجام شد

تحویل 12 فروند شناور تندرو به شیلات