یک مقام ارشد بخش انرژی آمریکا:

چین تحریم نفت ایران را خنثی می‎کند

قزاقستان میزبان سران کشورهای حاشیه دریای خزر؛

امضاء کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به زودی