3هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی داریم،

هنوز برای اجرای فاز 11 پارس‎جنوبی خریدی انجام نشده است

پروژه نوسازی شناورهای فرسوده به‎زودی اجرا می‎شود؛

وجود 412 شناور بالای 40 سال در کشور