به دلیل شرايط نامساعد جوي؛

بنادر مركز و غرب هرمزگان تعطيل شد

ترمینال مسافری در محدوده فرودگاه نظامی چابهار احداث می‎شود؛

ورود منطقه آزاد چابهار به فاز توسعه‌ای کشور