نظارت یک هیات در مجلس بر قرارداد توتال؛

تشریح جزئیات قرارداد توتال در مجلس

3 میلیارد نفر از فقر انرژی رنج می‌برند؛

اوج مصرف سوخت‎های فسیلی در سال 2040