پژوهشگاه نفت و علوم دريايي در دانشگاه آزاد خارک راه‎اندازی می‎شود؛

ساخت يادمان شهداي سانچي در دانشگاه آزاد خارک