پیام دبیر کل IMO به مناسبت روز دریانوردان؛

دریانوردان اهمیت دارند

رئیس جمهوری در دیدار مدیرعامل توتال:

سیاست ما همکاری با شرکت‌های بزرگ است