مدیرعامل شرکت نفت خزر خبرداد:

جذب سرمایه‎های خارجی در پروژه‌های نفتی خزر

دریادار خانزادی خبر داد؛

طرح نداجا برای تامین امنیت منطقه