یک مقام ارشد بخش انرژی آمریکا:

چین تحریم نفت ایران را خنثی می‎کند