يکشنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۷ - March 25 2018
سکوی سروش، سلمان و نوروز زیر ذره‎بین محیط زیست
عملیات بازرسی و ممیزی محیط زیستی 3 سکوی نفتی ایران در خلیج فارس از امروز آغاز می‎شود.