شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - December 16 2017
شرکت ملی نفتکش امسال هم اقدام به بورسیه و جذب دانشجو کرد
شرکت ملی نفتکش ایران در راستای سیاست جذب جوانان ایرانی و ایرانی‎کردن کادر دریایی خود امسال هم، اقدام به بورسیه و جذب دانشجو کرد.