دوشنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۸ - March 25 2019
رتبه 35 ایران در اقیانوس‎شناسی
ایران در موضوع اقیانوس‌شناسی در سال ۲۰۱۷ رتبه ۳۵ جهانی را به خود اختصاص داد.