شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - August 18 2018
رتبه 35 ایران در اقیانوس‎شناسی
ایران در موضوع اقیانوس‌شناسی در سال ۲۰۱۷ رتبه ۳۵ جهانی را به خود اختصاص داد.