چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ - January 17 2018
نبود مدل اقتصادی مطلوب در صنایع دریایی کشور
اگر بتوانیم مدل اقتصادی مطلوب برای توسعه صنعتی کشور به ویژه صنایع دریایی داشته باشیم نگاهمان به ظرفیت‎های داخل کشور، توان تولید داخلی و حتی واردات نیز منطقی خواهد شد.