يکشنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۷ - March 25 2018
کاهش 20 درصدی اوراق کشتی در سال 2017
مالکان کشتی‎های نفتکش طی سال گذشته نزدیک به 10.7 میلیون DWT کشتی با عمر بالا را روانه یاردهای اوراق کردند.