شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ - April 20 2019
توضیحات مدیرعامل تایدواتر درباره یک شایعه
مدیرعامل شرکت تایدواتر در مود برخی شایعات مطرح شده در شبکه‎های مجازی مبنی بر احتمال توقف فعالیت این شرکت توضیحاتی را ارائه کرد.