جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ - August 18 2017
تمایل به سرمایه‌گذاری نفتی در بندر خرمشهر کم است
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر،می‎گوید:سرمایه گذاران نفتی بیشتر به سرمایه‎گذاری در بندر امام تمایل دارند تا بندر خرمشهر.