چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ - January 17 2018
تامین مالی مشکل اصلی کشتیرانی‎ها در سال 2018
صنعت‎کشتیرانی جهان در حالی خود را برای 114 میلیارد دلار هزینه سرمایه‎ای مورد نیاز ساخت کشتی‎های جدید در سال 2018 آماده می‎کند که یافتن تامین مالی برای خطوط کشتیرانی یکی از بزرگترین مسائل است.