يکشنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۷ - March 25 2018
معرفی برترین‎های دریانوردی خاورمیانه، جنوب آسیا و آفریقا
برترین‎های دریانوردی خاورمیانه، جنوب آسیا و آفریقا در سال 2017 معرفی شدند.