پنجشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۷ - February 21 2019
بنادر
مرگ برادر من است

مهندسی زیر دریا

یک روز در عمق 40 متری همراه با حرفه ای ترین غواصان ایران که هر روز و هر لحظه با مرگ دست به گریبان هستند.