سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - November 20 2018
بنادر
مرگ برادر من است

مهندسی زیر دریا

یک روز در عمق 40 متری همراه با حرفه ای ترین غواصان ایران که هر روز و هر لحظه با مرگ دست به گریبان هستند.