سوپاپ اطمینان صادرات نفت ایران
نیاز به پایانه‌ای نفتی در کنار «خارک» به‌عنوان تنها پایانه ایران برای صادرات نفت خام که بتواند در مواقع ضروری بخشی از صادرات نفت خام ایران را عهده‌دار شود، از زمان جنگ تحمیلی عراق پدید آمد.