محمود باغستانی و مهدی مسیح‌زاده، دو کاپیتان کشتی‌های شرکت ملی نفتکش ایران هستند که وقتی با ماهیگیران گرفتار در توفان روبه‌رو شدند، نجات جان آنها را به ادامه عملیات خود ترجیح دادند و در شرایط سخت توفانی همراه با خدمه کشتی از جان مایه گذاشتند تا در آزمون گذشت و ایثار سربلند شوند.