ماجرای صيادان مسلح در آب‌هاي ايران
حدود دو هزار شناور عراقی شبانه‌روزي در آب‌ها و صیدگاه‌های استان خوزستان صیادی می‌کنند بی‌آنکه مسئولان استانی بدانند چه کسی مجوز آنها را صادر کرده است.