دوشنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۸ - March 25 2019
کاهش حوادث دریایی در آبهای سنگاپور
با وجود تردد سنگین کشتی‎هادر آبهای سنگاپور ، تعداد تصادف‎ها و سوانح دریایی بزرگ در این منطقه طی یک دهه گذشته کاهش یافته است