سه‌شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۶ - September 19 2017
5 دلیل نفوذپذیری صنعت کشتیرانی در حملات سایبری
بخش دریایی امروزه به سامانه‎های رایانه ای بسیاری مجهز است اما این سامانه ها مجهز به ملزومات مقابله با مخاطرات مرتبط با آن نیستند.