چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ - January 17 2018
امسال افراد بیشتری در اقیانوس آرام ناپدید شدند
آمار تلفات و ناپدید شدن دریانوردان و ماهیگیران در اقیانوس آرام در سال 2017 افزایش یافته است.