سه‌شنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۶ - July 25 2017
دزدی‎ دریایی کم اما خطرناک‎تر شد
تعداد دزدی‎های دریایی و سرقت‎های مسلحانه از کشتی‎ها به کمترین سطح خود در 5 سال گذشته رسید.