يکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - November 18 2018
کاهش حوادث دریایی در آبهای سنگاپور
با وجود تردد سنگین کشتی‎هادر آبهای سنگاپور ، تعداد تصادف‎ها و سوانح دریایی بزرگ در این منطقه طی یک دهه گذشته کاهش یافته است