چهارشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ - July 26 2017
احیای 6 کارگروه در کمیته ملی گردشگری دریایی
مشاور دریایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواستار واگذاری تهيه و تدوین قوانین گردشگری دریایی به بخش خصوصی شد.