پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - November 15 2018
طرح گردشگری آشوراده تاییدیه گرفت
ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در جزیره آشوراده به عنوان مصوبه هیات دولت در حال گذراندن مراحل اداری و کارشناسی مربوطه است.