سه‌شنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۶ - September 26 2017
گردشگری دریایی اندر خم یک تعریف
با وجود تعریف‌های متعدد از گردشگری دریایی، اما متاسفانه هنوز تعریف واحدی از این مقوله در کشور به ثبت نرسیده است.