يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - May 20 2018
استقبال 6.5 میلیون نفر از سفرهای دریایی
پرترافیک‌ترین مسیر سفرهای دریایی در نوروز مسیر بندر شهیدحقانی به بندر شهیدذاکری و مرکز ثقل گردشگری دریایی بندر انزلی بوده است.