کد خبر: ۹۵۰۷
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۳
از فروردین تا پایان مهرماه سال جاری 167 نفر از دریانوردان ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران به سمت و مدارج بالاتر ارتقاء پیدا کردند.

167 نفر از دریانوردان ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران (NITC)به سمت و مدارج بالاتر ارتقاء پیدا کردند.

به گزارش خبرنگار مارین تایمز به نقل از امور عملیات کارکنان دریایی شرکت ملی نفتکش ایران،از فروردین تا پایان مهرماه سال جاری 167 نفر از دریانوردان  تلاشگر این شرکت به سمت و مدارج بالاتر ارتقاء پیدا کردند.

کمیسیون ارتقای شرکت ملی نفتکش ایران ماهانه جلسات منظمی را به منظور ارتقاء دریانوردان به سمتهای بالاتر، طبق شرایط و ضوابط مربوطه برگزار میکند که حاصل این جلسات در سال جاری و تا پایان مهرماه ارتقاء این تعداد از دریانوردان ناوگان به سمتهاي بالاتر بوده است. تامین نیاز عملیاتی ناوگان و همچنین ایجاد انگیزه دركاركنان دریایی شرکت ملی نفتکش از جمله اهداف ارتقاهای صورت گرفته است.

براین اساس در سمتهای کلیدی 39 نفر از دریانوردان این شرکت به سمتهای بالاتر ارتقاء پیدا کردند که از این تعداد 12 نفر به سمت فرماندهی،13 نفر به سمت سرمهندسی،11 نفر به سمت افسر اولی و سه نفر به سمت مهندس دومی ارتقا پیدا کردند.

همچنین در سمت‌های  غیرکلیدی ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران نیز 25 نفر به افسر دومی، 42 نفر به مهندس سومی، 37 نفر به مهندس چهارمی و چهار نفر نیز به مهندس برق دوم ارتقاء یافتند.

در بخش ملوانی نیز 20 نفر از دریانوردان تلاشگر ناوگان این شرکت موفق به ارتقاء به سمتهای بالاتر شدند که از این تعداد یک نفر به سمت سرملوانی، پنج نفر به ملوان یکم، هفت نفر روغنکار، دو نفر به سمت سرآشپز، دو نفر آشپز یکم و سه نفر آشپز دوم بوده است.

ارتقاء دریانوردان شرکت ملی نفتکش ایران براساس ضوابط و معیارهایي صورت می‏گیرد که از جمله آن ميتوان به گذراندن دورههای آموزشی و دریافت گواهینامههای مربوطه، موفقيت در امتحانات شایستگی سازمان بنادر و دریانوردی، مدت زمان كار بر روي كشتي، كسب گزارشات عالي از مسئولين مربوطه و ... اشاره کرد.

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: