دوشنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۸ - March 25 2019
رده‎بندی

موسسه رده‎بندی ایتالیا به ایران می‎آید

موسسه رده بندی رینا اعلام کرد که با موسسه رده بندی آسیا در ایران قرارداد امضا کرده و بر این اساس می‎تواند خدمات رده بندی خود را به شرکت‎های کشتیرانی ایرانی ارائه کند.
هنوز در ابتدای راه هستیم/ امیدواریم قول حمایت از مؤسسات داخلی بعد از تحریم‎ها عملی شود
مدیرعامل مؤسسه رده‎بندی آسیا:

هنوز در ابتدای راه هستیم/ امیدواریم قول حمایت از مؤسسات داخلی بعد از تحریم‎ها عملی شود

مدیرعامل مؤسسه رده‎بندی آسیا با اشاره به ظرفیت بوجود آمده برای مؤسسات رده‎بندی داخلی در شرایط تحریم کشور، خواستار حمایت از این مؤسسات در صورت لغو تحریم‎ها شد.
کانتینربرهای 20 هزار TEU با ایمنی جدید

کانتینربرهای 20 هزار TEU با ایمنی جدید

مؤسسه رده‎بندی ژاپنی ClassNK درحال راه‎اندازی یک پروژه تحقیقاتی است که نتایج آن در کانتینربرهای 20 هزار TEU استفاده ‎می‎شود.
موضوع بازرسان انحصاری می‎تواند دردسرآفرین باشد
مدیرعامل مؤسسه رده‎بندی آسیا با اعلام آمادگی جهت اجرای کدهای جدید IMO:

موضوع بازرسان انحصاری می‎تواند دردسرآفرین باشد

مدیرعامل مؤسسه رده‎بندی آسیا اعلام کرد که این مؤسسه از دو سال پیش درگیر همراستا کردن خود با کد RO بوده است.
اجرای کدهای جدید IMO سخت نیست
مدیرعامل مؤسسه رده‎بندی ایرانیان در گفت‎وگو با مارین تایمز:

اجرای کدهای جدید IMO سخت نیست

مدیرعامل مؤسسه رده‎بندی ایرانیان گفت: پیشنهادهای ایران برای تدوینRO کدهای جدید بیشترین تأثیر را در اصلاحیه اخیر کنوانسیون سولاس داشته است.