شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ - April 20 2019
ناوگان صیادی
هرمزگان رکورددار بیشترین قایق‎های صیادی غیرمجاز

هرمزگان رکورددار بیشترین قایق‎های صیادی غیرمجاز

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات گفت:حدود 13000 قایق صیادی غیر مجاز در هفت استان ساحلی کشور در حال فعالیت است.