درباره ما

آمده ایم تا...

عرصه اطلاع رسانی الکترونیکی،عرصه ای گسترده و بی انتهاست و ما نیز آمده ایم در این عرصه آغازگر مسیری تازه باشیم که شالوده آن بر رعایت اخلاق حرفه ای،تکیه بر اصول علمی اطلاع رسانی و پایبندی به منافع ملی بنا شده است.

به امید آنکه  بتوانیم با  انعکاس صحیح و درست تحولات داخلی و خارجی حوزه دریا و انرژی و طرح دیدگاه های کارشناسی،سهمی هر چند کوچک در پیشبرد اهداف توسعه ای کشور عزیزمان ،ایران داشته باشیم.

سایت خبری تحلیلی مارین تایمز